سامانه ثبت نام دانشجویان جدید الورود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
به سامانه دانشجویان جدید الورود خوش آمدید!

بسمه تعالی

قبل از اینکه مراحل بعدی ثبت نام را ادامه دهید فایل های زیر را آماده کنید

نام مدرک
- عکس 3 در 4 پرسنلي - صفحه اول شناسنامه
- صفحه توضيحات شناسنامه - صفحه تاهل شناسنامه
- کارت ملي - آخرين مدرک تحصيلي
- آخرين وضعيت نظام وظيفه  

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - دفتر فنآوری اطلاعات